Med Vattenveckan 30 augusti till 8 september vill Länsstyrelsen och andra aktörer skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer till livsmedel.

– Vi uppmärksammar att vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla har ett ansvar för att förvalta med förnuft, säger miljöövervakningssamordnare Hilde Nystad vid Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kontroll med sensor
– Från LRF:s sida vill vi sprida kunskap om lantbruk till allmänheten. Vi fokuserar bland annat på precisionsodling och visar hur en N-sensor fungerar. Detta för att berätta vad lantbruket gör för att minska övergödningen, säger Erica Pershagen, ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF:s regionkontor.

Kortfattat går tekniken ut på att en ramp med sensorer monteras på traktortaket. Dessa läser av grödans färg och biomassa samtidigt som traktorn kör i fältet. Mätvärdena omvandlas direkt, inställningen på gödselspridaren ändras och kvävegivan anpassas för den aktuella ytan.

Lär känna ditt vattendrag
En lång rad andra intressanta och tankeväckande aktiviteter sker runt om i länet. Projekt Rensa Botten dyker efter skräp i Nyköpings hamn, sportfiskarna berättar om arbetet med Malen i Båven,  vid gäddfabriken berättar de om restaureringen av Långsjön och så kan man få lära känna vattendraget Ramundsbäck.

Årets naturfotograf, Johan Hammar inviger den 30 augusti Vattenveckan på Stora Torget i Nyköping med sin utomhusutställning Värdefulla vatten. Han bjuder då också på en inspirationsföreläsning.

Läs mer om Vattenveckan för att planera ditt besök, klicka på länken