Kjell Johansson i LRFs regionstyrelse och Erica Pershagen, ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF-kontoret, deltog under Vattenveckans invigningsdag. De bjöd på bullar från Lantmännen, ostbricka från Arla och demonstrerade en N-sensor från Yara, som är ett verktyg för precisionsspridning av gödning. Fokus var att lyfta svensk/lokal mat och visa vad lantbruket gör för att minska övergödningen.

Under Vattenveckans sista dag var Martin Holmberg i LRFs regionstyrelse en av talarna.

- Jag målade med breda penseldrag när jag berättade om branschens framsteg, främst det vi gör inom Greppa Näringen samt hur lantbruket idag använder olika hjälpmedel för att vara så resurseffektivt som möjligt. Jag fick flera positiva nickanden från publiken och det ser jag som ett bra betyg, säger Martin Holmberg.