Förenklingsresan handlar om att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. I samband med höstens fem planerade företagsbesök kommer också hearings att hållas med relevanta aktörer. Turnén ska sedan leda fram till konkreta reformförslag från regeringen.

– När jag reser på det här sättet och får diskutera regelförenklingar med driftiga småföretagare runt om i Sverige gör jag det med ett öppet sinne. Upplever man som företagare att det finns regelkrav som är daterade och borde avskaffas så kommer jag att lyssna in och ta med mig de inspelen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Christin Larsson och Kjell Larsson representerade LRF på mötet.

- Vi lyfte bland annat rådgivande tillsyn, kortare handläggningstider, försiktighet och nytta med införande av nya regler samt en regel in - två ut, aäger Christin Larsson vice ordförande för LRF Södermanland och fortsätter.

- En reflektion jag gör är att andra branscher verkar ha "smalare regelkrångel". Lantbruket är mer komplext och spänner över större områden med flera myndigheter inblandade, eftersom vi har många olika produktionsinriktningar. Mitt intryck från mötet är att regelkrånglet och regeltillämpning tas på allvar, säger Christin Larsson.