Det blev fullt hus, så fullt att man i sista stund fick byta till större lokal. Drygt 140 medlemmar från Mellansskog och LRF kom för att lära sig mer om granbarkborre och få råd om hur de ska agera.

– Vi gör vårt bästa för att ta hand om skadat virke och hitta avsättning för att kunna hålla upp priser. Skogsägarna i Södermanland är vakna, det visar inte minst intresset under denna kväll, menade Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Södermanland är svårt drabbat och läget är allvarligt. Angreppen har ökat väsentligt detta år. Ett skäl är torkstressade träd efter två år med liten nederbördmen det finns även stora arealer med gran på för magra marker.

Gynna de som äter borrar
Under vintern behöver skogsägaren planera för att få ut så mycket angripet virke som möjligt. Några goda råd är att ta bort angripna träd som ännu inte är torrata hand om färska vindfällen och spara björk. Barkborrar verkar inte trivas så bra där det finns björk.

Spara några döda, torra träd för att gynna predatorer som äter barkborreTa samtidigt kontroll över klövviltstammen så att det går att föryngra, gärna med lövinblandning i bestånden. Var aktiv i brukandet. Röj och gallra i god tid. Friska träd klarar angrepp betydligt bättre än nedsatta.

Underlätta att få ut angripet virke
Myndigheterna måste agera snabbare med åtgärder för att begränsa angrepp och konsekvenser menar LRF och skogsbolagen som har en aktiv och löpande dialog med skogsstyrelsen både regionalt och på riksnivå.

De vill att Skogsstyrelsen systematiskt inventerar utvecklingen av barkborrarnas spridning så att skogsbruket kan planera sina insatser. Dispenser och tillstånd behövs som underlättar arbetet med att få ut skadat och angripet virke från skogarna.