Ni har flera aktiviteter på gång i november och december som riktar sig till lantbrukare. Vilka ämnesområden handlar det om?

- Beredskap, offentlig upphandling och personalförsörjning.

Berätta mer om aktiviteterna!

- Vi hör från branschen att en stor utmaning är att hitta personal, så i november har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen två träffar där vi diskuterar vilka behov som finns och vad vi ganska snabbt skulle kunna hitta lösningar kring. Den ena träffen har temat livsmedelsförädling och den andra animalieproduktion.

- Den 10 december är producenter som är intresserade av att lära sig mer om offentlig upphandling välkomna på en kunskapsdag för producenter. Det är inte en dag för att göra affärer, utan den handlar om hur systemet fungerar och hur man gör för att lämna anbud.

- En het fråga just nu är Sveriges beredskap, så den 11 december, bjuder vi in till diskussioner kring livsmedelsberedskap. Då träffas aktörer från hela livsmedelskedjan för att dela kunskaper och erfarenheter, och tillsammans identifiera vilka beroenden som finns. Det finns så mycket kunskap hos länets lantbrukare, så vi vill gärna ha er med!

Om jag vill anmäla mig till någon av träffarna, hur gör jag då?

- Klicka på länkarna så kommer du direkt till inbjudningarna med all information.

Har du som lantbruksföretagare tankar, och idéer eller frågor om aktiviteter som du vill ska hända inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin får du gärna kontakta Karin via mejl karin.larsson@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 43 61.