Vattenfall vill bygga två nya 130kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund som ska gå rakt genom ett odlingslandskap med höga värden, även för besöksnäringen. LRF är kritiska till planerna och har lämnat ett tydligt yttrande:

”Våra medlemmar och företagare drabbas av den luftburna elledning Vattenfall planerar att dra till SSAB i Oxelösund. Vi förordar en markförlagd kabel eftersom den påverkar våra verksamheter minst. Våra företagare är beroende av landskapet. Och där gör luftledningen ett allt för stort ingrepp.”

Det säger Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Södermanland till Sveriges radio och programmet Eftermiddag i P4 Sörmland.

”Vi motsätter oss inte arbetet med en fossil oberoende verksamhet på SSAB, inte heller den ledning Vattenfall håller på att dra”, betonar Johan och tillägger:

”Men ser man till våra medlemmar, som blir drabbade, gör de också ett jättestort arbete med fossilfritt oberoende och för att lösa samhällets frågor som är kopplade till detta. Mycket av lösningarna för framtiden finns inom de gröna näringarna, som är en stor verksamhet i Södermanland och som sysselsätter många personer”.

Lyssna du också. Johan Lagerholm intervjuas mellan 07:50-11:20 i programmet.