I studiecirkeln får du kunskap om hur du aktiverar ett dikningsföretag steg för steg och vad som gäller vid underhåll av diken, något vi tror kan underlätta för dig som vill komma igång med förvaltningen av dina diken.

Det finns ofta en oro för att bryta mot någon miljöregel. Studiecikeln tar därför också upp lagar och regler samt vanliga missuppfattningar, som att man behöver tillstånd för att få underhålla sitt dike.

Kontakta cirkelledarna Fredrik och Conny

Kontakta gärna våra nya cirkelledare i Södermanland om du vill delta i en cirkel eller bara veta mer. Du kan också kontakta ditt LRF-kontor eller Studieförbundet Vuxenskolan på din ort.

Cirkelledare i Södermanland:

  • Fredrik Jerlström, Nyköping, 070-378 76 70
  • Conny Pettersson, Katrineholm, 070-624 39 57

Kontaktperson LRF

Studieförbundet Vuxenskolan

Bakgrund

LRF och Studieförbundet Vuxenskolan har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare.

Målet med studiecirklarna är en aktiv förvaltning av enskilda och samfällda diken och att fler diken underhålls regelbundet. Studiecirkeln kan genomföras med markägare som har enskilda diken, ett markavvattningsföretag eller med dikesentreprenörer. Under studiecirkeln kan man även göra fältbesök. Projektet riktar sig till alla inom målgruppen och du behöver inte vara medlem i LRF för att delta.