Vad är bakgrunden till det här mötet?

- Näringen upplever skillnader mellan länsstyrelserna. Det är inte lika i hur de tolkar regelverket och hur de bemöter oss producenter.

Vad är största utmaningen att jobba vidare med?

- Att vi som djurägare blir tagna på allvar. Det regelverk som finns måste nyttjas på bästa sätt och likvärdigt, så att vi får både rovdjurspolitik och lantbruksföretagande (matproduktion) att samexistera. Det finns ett näringspolitiskt arbete att göra och det är dags att ta tag i det nu. Det får inte vara så höga beviskrav att skyddsjakt blir omöjlig. En annan utmaning är enklare hantering av ersättningar för rovdjursavvisande stängsel. 

Kom det fram några goda exempel från länsstyrelserna?

- Det bästa är att näringen och länsstyrelserna träffades, pratade med och lyssnade på varandra och förhoppningsvis tar med nya insikter i det fortsatta arbetet.