Frågorna handlar bland annat om ersättningssystemet för rovdjursavvisande stängsel (RAS), vad som gäller när man får skrämda djur och har beteskrav för miljöåtaganden, skyddsjakt, och länsstyrelsens hantering av såväl målkonflikter som allmänhetens oro och rädsla.

Frågorna & svaren

Frågorna och länsstyrelsens svar hittar du i den bifogade filen under Relaterat här på webbsidan. Klicka på pdf-filen för att läsa.

Att tänka på inför betessäsongen

Anmäl dig till SMS-tjänsten Rovdjursalert, det görs hos Länsstyrelsen. Då får du information om det varit något rovdjursangrepp i närområdet där du är verksam.

När nu betessäsongen kommer igång är det viktigt att alla eventuella händelser skyndsamt rapporteras till Länsstyrelsen. För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om skyddsjakt behöver de ha underlag att det är varg som skrämt eller rivit betesdjuren, eller att vargen är närgången.

Länsstyrelsens journummer: 010-223 41 80

Behöver du stöd finns LRFs Bondekompis. Du kan också kontakta någon i regionstyrelsen om du har funderingar.

Ställ dina frågor direkt till Länsstyrelsen

Om du har fler eller andra frågor ber vi dig att kontakta Länsstyrelsen, som kan ge aktuell information eftersom saker förändrar sig med tiden. Exempelvis budgeten för stängsel.

Kontaktuppgifter: sodermanland@lansstyrelsen.se eller 010-223 40 00.

MER I ÄMNET: Informationsfilm om rovdjursavvisande stängsel