Anders Engvall, Stora Skedvi i Dalarna, har gått Vilja Leda 3 dagar. Här berättar han om sina intryck och erfarenheter av utbildningen.

Hur kom det sig att du anmälde dig till Vilja Leda 3 dagar?

- Sonen hade gått en 1-dagarskurs tidigare som han gillade och jag insåg att det var bra om vi var fler från familjen som gick samtidigt. Jag tyckte det var lämpligt att gå en ledarskapskurs nu då vi hade nått en nivå där vi skulle fortsätta utöka både personal och produktion. Vi stod inför en ny utvecklingsfas och då passade det här in.

Vi valde att först gå 1-dagarskursen allihop innan vi gick vidare till 3-dagarskursen.

Vad hade du för förväntningar?

- Förväntningarna på kursen var höga. Jag ville ha direkt nytta, nya verktyg och jag ville komma vidare i företaget både med mig själv och i vårt arbetslag.

Vad uppskattade du mest under kursen? 

- En kombination av att saker blev både konkreta och tydliga för oss alla i familjen. Jag uppskattar också att få ta del av alla deltagares olika situationer och erfarenheter.

Vad har Vilja Leda inneburit för dig?

- Tidigare hade jag ofta saker i mitt eget huvud, men kursen gav mig insikt och en tydlighet i vikten av att vi kommunicerar och har en gemensam bild av vad som ska ske och vart vi ska nå tillsammans. Både i stort och smått.

- Jag vill verkligen betona att det har varit väldigt bra att vi varit flera i familjen och arbetslaget som gått samtidigt. Vi har kommit samman och har ett bättre samarbete och en bättre kommunikation idag än tidigare.

- Kursen blev ett tillfälle för oss alla att reflektera och planera tillsammans. Vi har idag en bättre kommunikation mellan oss och en struktur med bra möten och tavlor som betyder mycket för oss. 

Kan du rekommendera kursen till andra?

Kort sagt; ja.

Har du något tips att ge andra företagsledare som driver lantbruksföretag?

- I det tempo som lantbruket utvecklas i idag är det jätteviktigt att vi har en gemensam bild av företagets vision och mål. Det gör att samarbetet och kommunikationen fungerar bra mellan oss vilket hjälper oss att följa med i utvecklingen. Den här ledarskapsutbildningen har hjälpt oss att nå hit på ett bra sätt.

Kort om utbildningarna

Vilja Leda: Ledarskapsutbildningen, Vilja Leda, finns i varianterna 1, 3 och 7-dagar.  Syftet är att bidra till ett framgångsrikt företagande genom att ägare eller anställda arbetsledare blir bättre på att leda sig själva, sina medarbetare och företaget.

Vilja Styra: Styrelseutbildningen, Vilja Styra, är på 4,5 dagar och är till för dig som vill ha en styrelse eller ett ledningsråd i bolaget för att skapa driv- och strategisk utvecklingskraft med externa personer. Även du som vill arbeta som ledamot i en bolagsstyrelse är välkommen att delta.

Mer information och anmälan

Utbildningarna är delfinansierade av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet. ViljaLysa AB arrangerar utbildninganra i samverkan med LRF och Fyrklövern Ekonomi och Juridik. Båda utbildningarna genomförs på flera orter i Mellansverige. Mer information och anmälan finns på: www.viljalysa.se