Länsstyrelsen berättade om ökade insatser i reservat för att minska spridning där. Det går i flera fall göra åtgärder utan att hota det avsedda naturvärdet. Det är nödvändigt med tidiga insatser vid biotopskydd och nyckelbiotoper, i den frågan behöver skogsstyrelsen vara snabba och välvilliga i samråden. 

- Alla måste hjälpas åt att begränsa skadorna. Men även tänka framåt. Det kommer vara ännu mer viktigt framöver att vara aktiv i brukandet för att skapa tåliga skogar för att möta risker med skadegörare och klimatförändringar.  Vi måste ta kontrollen och vara strategiska.  Ståndortsanpassat skogsbruk behöver en renässans, säger Anna Åman ansvarig för skogs- och viltfrågor på LRFs regionkontor 

För att få skogar med bättre motståndskraft krävs rätt planta på rätt plats utifrån markens förutsättningar, men även ståndortsanpassning vid röjning och gallring. Landskapsplanering är också betydelsefullt, vilket innebär att man tänker på vind- och solexponering samt vattentillgång. Mer löv i bestånden och skogsbryn som skuggar motverkar granbarkborrenLövträden bidrar även till ökad biologisk mångfald och stabilare ekosystem.  

- Att investera i anläggningen av nya bestånd och gallra i god tid är bra idéer både för skogen och plånboken, tipsar Anna Åman. 

LÄS MER: Länsstyrelsen i Södermanland vill se ny ersättningsmodell för skador orsakade av granbarkborrar