– Det är viktigt att ha en återkommande kontakt med politiker och ledande tjänsteman. Vi måste lyfta våra frågor och hålla oss ajour med samhällsutvecklingen. Det här är något vi gjort under mina två år som ordförande och minst lika länge innan dess.

Hur gör ni i år?

– Coronan ställer till det. Vi får inga fysiska möten där vi kan ses, men samtidigt en möjlighet att kanske träffa fler eftersom det blir tillgängligt digitalt. Så vi bjuder in till ett Teams-möte. Vi har heller inte kunnat träffas i kommungruppen sedan i våras utan kört allt via telefon. Men vi fåt ta det som det är och gilla läget.

Vad är målsättningen med årets Vecka 47-aktivitet?

– Lantbruket behöver lyftas. Bitvis är kännedomen bra, men den kan bli bättre. Som producenter måste vi få betalt för det vi gör, att vi ses som samhällsviktiga och inte som miljöbovar. Här har Per Frankelius ett viktigt perspektiv, där han menar att lantbruket står för klimatnyttan och binder in kol och renar samhällets utsläpp.

Är det något som är extra viktigt?

– Som en av de stora näringsgrenarna i Katrineholm vill vi bli sedda och ha liknande förutsättningar och behandling som andra företagare. Regler som sätts för våra verksamheter kan vara onödigt snåriga och begränsande. Här ser vi att tidig dialog och god planering är bra för alla parter.