Lovisa Häggström som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen och besiktningsman i länet berättade om vargarna och reviren som finns i länet, hur man kan förebygga angrepp med rovdjursavvisande stängsel och vad man ska göra om man får angrepp eller störningar av varg i sin djurhållning.

- De två reviren är kvar och det har varit ytterligare några strövargar även utanför reviren. Ärlareviret ligger helt i Södermanland medan Sjundareviret delas med Stockholm, berättade hon.

Ansökningarna ökar markant
Länsstyrelsen har haft uppdraget att utreda om det är möjligt att ta emot en finskrysk varg för att förstärka genetiken, men har bedömt att det inte finns förutsättningar att ta emot ytterligare varg i länet. Kartan över fårbesättningar i länet visade att vi bor i ett mycket tamdjurstätt län.

­- Ansökningar om rovdjursavvisande stängsel har ökat markant och det finns fortfarande medel kvar att söka. Har du frågor om betesdrift och vad du kan få bidrag till är det bra att kontakta Länsstyrelsen för råd, så att investeringen blir så effektiv som möjligt både ekonomiskt och för djurhållningen, meddelar länsstyrelsen.

- Du kan även söka bidrag till röjning under staket, viktigt att notera att detta bidrag hamnar i regelverket för statsstöd där det finns ett takbelopp. Även stöd för torka räknas i denna ram liksom en del ersättningar vid angrepp som exempelvis kadaverhantering och arbetskostnader vid angrepp.

Rapportera alla observationer
Alla händelser där man misstänker inblandning av rovdjur ska rapporteras omgående, oavsett om det finns döda eller skadade djur. Detta för att länsstyrelsen ska ha möjlighet att säkra spår efter eventuellt rovdjur, något som är nödvändigt för utbetalning av ersättning och för att dokumentera skadorna.

Det är även viktig kunskap för att planera och kunna göra insatser vid problem. Det underlättar även vid eventuellt skyddsjaktsbehov. Det uppmärksammades särskilt att det förekommer problem med skrämda djurbesättningar, då är det viktigt att genast kontakta Länsstyrelsen så de har möjlighet att använda spårhund medan spåren är färska.

Får man avstyra angrepp?
Du har möjlighet att använda § 28. Förbered och ta reda på vad som gäller och om du kan ta hjälp av jägare när du upplever oro med varg nära hagar. Ta även reda på vad som förväntas efter skott. Man har rätt att avliva varg under pågående angrepp om den inte kan skrämmas och man anmäler till Länsstyrelsen, Läs mer här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/aktuellt-arbete/viltforvaltning/skyddsjakt-och-jaktforordning-28-/

Vid ett angrepp är det viktigt att hjälpa varandra och vara försiktig i sociala medier, det är oftast den vägen allmänhet och media får information. Länsstyrelsen berättar inte om drabbade gårdar eller djurägare. Eventuell media hanteras bäst av Länsstyrelsen. Även LRF finns som stöd för djurägare.

- Tillsammans kan vi stötta varandra och även påverka rovdjursförvaltningen, summerade Johan Lagerholm och påtalade nyttan med löpande dialog mellan djurägare, Länsstyrelsen och LRF.

Läs mer om rovdjursförvaltningen i Södermanland här

Lägg till Länsstyrelsens journummer i mobilen: 010-223 41 80

Regler för uppsättning av godkänt stängsel på viltskadecenters hemsida.