Pressmeddelande från LRF Sydost
EU-ersättningarna är en förutsättning för att kunna driva lantbruk i Sverige och gör det möjligt att hålla nere matpriserna. De är också den största återbäringen på Sveriges medlemsavgift till EU. Jordbruksverkets utdragna utbetalningar skapar oacceptabla följder för företagen. Mjölkbonden Jörgen Petersson har fått delar av ersättningarna men väntar på ca 80 000 kr i kompensationsstöd som skulle utbetalas senast innan årsskiftet. Nu får han vänta till april, vilket betyder en total försening på upp till ett halvår.

-Det är nonchalant och väldigt märkligt att de inte klarar av att hålla tiden när de lovat att försöka. Om inte vi kommer in med våra ansökningar i tid blir det avdrag med en gång. Jordbruksverket kan skylla på resurser lika lite som vi lantbrukare kan göra. De verkar inte förstå konsekvenserna för oss mjölkbönder som redan har det svårt, nu blir det ännu värre. Vilken anställd skulle acceptera att få inte få sin lön utbetald i tid, och behöva vänta på den i flera månader, säger Jörgen.

Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost, menar att förseningarna är oacceptabla.
-Än en gång håller inte jordbruksverket vad de lovar, vilket drabbar många av våra medlemmar hårt. Ersättningar i tid var ett av våra främsta krav till politikerna vid LRFs mjölkkampanj i höstas, säger Lars-Ove Johansson.

LRF uppmanar nu lantbrukarna att skicka betalningspåminnelser till Jordbruksverket.
-Vi vill uppmärksamma Jordbruksverket på den situation som många lantbrukare befinner sig i. Det kan vi göra genom att alla berörda lantbrukare skickar en betalningspåminnelse till Jordbruksverket för de ersättningar som inte betalats ut, säger Lars-Ove Johansson.

I ett öppet brev till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg skriver Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, att svenska staten måste omedelbart leverera de utbetalningar av EU-ersättningar som ännu inte betalats ut. Lantbrukarna har skött sina åtaganden i tid. De har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Då måste staten hålla sin del av avtalet.

För mer information, kontakta
Jörgen Petersson, mjölkbonde Nybro, tel 0705-500522
Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, tel 070-5183861