"Med ett ledarskap som inspirerar till nytänkande skapas arbetsglädje och resultat som ingen hade kunnat förutspå." Så löd personalens sammanfattande motivering till att Kicki Svensson är värd en nominering till Årets förändringsledare.

Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en positiv inverkan på organisationen, dess anställda och det svenska samhället i stort. Priset tilldelas vinnare i tre kategorier: små, medelstora och stora bolag.

Juryn kommer att analysera nomineringarna utifrån tre perspektiv: intern påverkan, extern påverkan, personlighet.