Andel lantbrukare som fått utbetalning före årsskiftet per stödform:

• Gårdsstöd - 86 % av berörda lantbrukare
• Förgröningsstöd - 85 % av berörda lantbrukare
• Nötkreatursstöd (delutbetalning på 85 %) - 85 % av berörda lantbrukare
• Stöd till unga jordbrukare - 72 % av berörda lantbrukare
• Gamla miljöersättningar - 90 % av berörda lantbrukare
• Nya miljöersättningar - 90 % av berörda lantbrukare
(delutbetalning på 85 % för vallodling och betesmarker)
• Mjölkstöd 100 % av berörda lantbrukarna

Återstår att betala ut för stödåret 2015 är ungefär 2,5 miljarder kr där de största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet. Här kommer en delutbetalning på 85% från och med mars enligt Jordbruksverkets reviderade utbetalningsplan (se länk nedan).

14 januari ska utbetalningarna påbörjas igen, i första hand för de lantbrukare som inte fått en delutbetalning i december enligt listningen ovan. Slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet kommer först till hösten. Här utnyttjar Jordbruksverket en EU-regel som säger att slutbetalningar kan göras efter 30/6 för stödåret 2015. (Se även länk till frågor&svar på SJVs hemsida nedan.)

Vad gör LRF?
• LRF anser att EU-stöden ska betalas ut så tidigt som EUs regler medger, dvs från och med mitten av oktober det aktuella stödåret.
• Det är olyckligt att reformen av EUs jordbrukspolitik har försenat 2015 års utbetalningar i Sverige. Även om Jordbruksverket aviserat att förseningar skulle ske är det lantbrukaren som måste vidta åtgärder för att hantera dessa likviditetseffekter.
• LRF har regelbundna avstämningar med Jordbruksverket kring utbetalningsläget. Diskussioner förs även med näringsdepartementet.
• Åtgärder behövs för att undvika aviserade förseningar för kompensations- och EKO-stödet samt för slututbetalningarna.

Information på SJVs hemsida:
Utbetalningsplan
Vanliga fråga och svar