ELIN SVENSSON STORA SKEDVI.\nLRF fŒr fritt anvŠnda bilderna utan tidsbegrŠnsning fšr EGEN marknadsfšring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sŠttas ut dŠr det Šr praktiskt och tekniskt mšjligt, enligt fšljande, Foto: Trons\n

Betalningspåminnelse till SJV

Sydost På grund av de kraftigt försenade utbetalningarna av lantbrukarnas ersättningar vill LRF uppmärksamma Jordbruksverket på den situation som många lantbrukare befinner sig i. Det kan vi göra genom att alla berörda lantbrukare skickar en betalningspåminnelse till Jordbruksverket för de ersättningar som inte betalats ut.

En betalningspåminnelse innebär att lantbrukare som har ansökt om att få sina ersättningar utbetalda enligt normal rutin, det vill säga före årsskiftet, skickar en påminnelse om att de inte har fått denna utbetalning. Påminnelsen anger att det är dags att betala, med normal dröjsmålsränta. Precis som i vilken affärsförhållande som helst. Lantbrukaren har levererat sin tjänst, brukat marken, haft ekologisk produktion etc, och beställaren har inte betalat, eller bara betalat delar av summan.

För stödåret 2015 är det ungefär 2,5 miljarder kronor som inte betalats ut och slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet beräknas komma först till hösten. De största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet.

Så fyller du i mallen för betalningspåminnelse till SJV
Ta det beräknade stödet för 2015, eller det du fått 2014, om man inte gjort några större arealändringar i företaget. Minska med det du redan eventuellt fått utbetalt. Resterande belopp rapporteras i betalningspåminnelsen.

Här hittar du en mall för hur en betalningspåminnelse kan se ut.

Och på verksamt.se finns korta fakta om betalningspåminnelse.