EU-ersättningarna är en förutsättning för att kunna driva lantbruk i Sverige och gör det möjligt att hålla nere matpriserna. De är också den största återbäringen på Sveriges medlemsavgift till EU. Jordbruksverkets utdragna utbetalningar skapar oacceptabla följder för företagen. Mjölkbonden Stefan Andersson i Vislanda skulle få kompensationsstöd och djurbidrag på 400 000 kr utbetalat senast innan årsskiftet. Nu får han vänta till april, vilket betyder en försening på upp till ett halvår.
- Framåt april har vi många utgifter inför odlingssäsongen, då blir det extremt tufft.
Jag har bra kontakter med banken ifall jag skulle behöva låna pengar men det känns helt fel i fall jag skulle behöva göra det. Jag tycker att det är fruktansvärt dåligt av jordbruksverket. De är så noga med att vi ska sköta våra åtaganden och lämna uppgifter i tid, sedan sköter de inte sitt avtal. Vi ansökte om stöden i maj 2015 och visste då vad vi skulle få i pengar. Hur är det möjligt att det ska ta ett år att få dem utbetalda. Vilken anställd skulle acceptera att få inte få sin lön utbetald i tid, och behöva vänta på den i flera månader?
Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost, menar att förseningarna är oacceptabla.
- Än en gång håller inte jordbruksverket vad de lovar, vilket drabbar många av våra medlemmar hårt. Ersättningar i tid var ett av våra främsta krav till politikerna vid LRFs mjölkkampanj i höstas, säger Lars-Ove Johansson.
LRF uppmanar nu lantbrukarna att skicka betalningspåminnelser till Jordbruksverket.
- Vi vill uppmärksamma Jordbruksverket på den situation som många lantbrukare befinner sig i. Det kan vi göra genom att alla berörda lantbrukare skickar en betalningspåminnelse till Jordbruksverket för de ersättningar som inte betalats ut, säger Lars-Ove Johansson.
I ett öppet brev till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg skriver Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, att svenska staten måste omedelbart leverera de utbetalningar av EU-ersättningar som ännu inte betalats ut. Lantbrukarna har skött sina åtaganden i tid. De har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Då måste staten hålla sin del av avtalet.

För mer information, kontakta
Stefan Andersson, 070-5335412
Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost 070-5183861