Sjukdomen finns i två varianter. Både klassisk och afrikansk svinpest är mycket smittsamma virussjukdomar som förekommer både hos tamsvin och vildsvin. I Sverige påvisades klassisk svinpest senast 1944, men inom EU förekommer utbrott med jämna mellanrum, liksom i stora delar av världen. Sjukdomen förekommer hos vildsvin i flera europeiska länder.

Om du jagar eller kommer i kontakt med vildsvin i dessa eller närliggande områden finns en risk att du kan föra med dig smitta hem.

Läs mer