Mötet i Grimslövs föreningslokal inleddes med att deltagarnas frågor som skulle besvaras under kvällen skrevs upp på en whiteboard. Några av dem handlade om när marknaden väntas vända, vad som hänt med åtgärdsförslagen från i höstas, hur EU hanterar krisen, merkostnader och hur Arlas vision för 2020 ser ut.

Johan Carlberg på LRF Mjölk berättade att deras uppgift är att påverka och skydda i mjölkfrågor, vilket även innefattar kriskommunikation som i Oatlyfallet.

Mjölkpolitik

De åtgärder som genomförts sammanfattades så här:
* Direktstöden – fick igenom en kopeng
*Kompensationsstödet - avstyrde EUs slopning av stödet
*Klöversättningen
*Mjölkstöd om 152 miljoner, varar hälften från regeringen
*Dieselskatten minskades med 100 mkr
*Norrlandsstödet ökas med 14 mkr
*Öppnade för export till Kina
*VILA införs från 2016
*Handlingsplanen – pågående arbete med bla jordbruksverket angående tvärvillkorsavdrag, kontroller och prövning
*Konkurrenskraftsutredningen med omfattande påverkansarbete

LRF Mjölks mål till 2025 tyckte några i publiken lät orimliga med Johan Carlberg menade att de redan är en bra bit på väg.
• Kraftigt förenklade betesregler
• Djurvälfärdsersättningar för mjölkkor
• Investeringsstöd och förenklade byggregler
• Tvärvillkorsavdrag
• Förberedelse inför CAP 2020.

Någon i publiken menade att de presenterat bra saker men undrade om det finns resurser att genomföra dem.
-Ja, vi har bra resurser för att påverka och samverka inom LRF plus arbetet ute i regionen, sa Johan Carlberg.
- Resurser är alltid begränsade men det gäller att jobba ändå, sa Palle Borgström, och ställde en motfråga till deltagarna:
- Ska vi välja att driva kortsiktiga eller långsiktiga förslag på lösningar? De 76 miljoner vi fick i höstas var en kortsiktig lösning i den akuta situationen. Jag kan tycka att det ger mer att satsa på dieselskatten som ger en långsiktig förbättring. Vad tycker ni?
När någon tyckte att båda behövs blev svaret att det bara går att få det ena eller andra.

Oacceptabel försening av EU-stöden
Diskussionen kom in på de sena utbetalningarna av EU-stöden.
-När det gäller den helt oacceptabla förseningen av utbetalningar var både Palle och Johan överens. Det är en lång kedja med fel i hanteringen mellan EU och regeringen som nu drabbar er. Vi har påverkat från första början och ändå står vi i detta usla läge, sa Palle Borgström.
Gunnar Holmqvist, mjölkbonde, var nöjd efter mötet.
-Det var ett mycket bra möte, konstruktivt med många olika inspel och synpunkter. Uppslutningen var god och de som höll i mötet duktiga. Det bästa är att toppen kommit ner till vår nivå, det har vi efterfrågat länge.

Anette Hohner