Välkomna till Vislanda Värdshus 

Torsd  17 mars 11.30 - ca 14.00

Lunch, trevlig samvaro och kort info från flertal organisationer .

Ett samarbete mellan Växa Sverige, LRF, Sparbaken Eken, Länsförsäkringar,  m fl