Kommungruppen och berörda lokalavdelningar har deltagit med sina åsikter och synpunkter på samtliga möten som anordnats, samt lämnat yttranden till Sydvatten.
Ingmar Nilsson är ordförande i Ljungby kommungrupp.
- Vi har lyckats begränsa intrånget av vattenskyddsområdet till en rimlig nivå. Det är ett långsiktigt påverkansarbete som gett resultat. Vi har varit med på hela resan från första mötet och fått god hjälp av LRF Sydost och Linda Hedlund, tidigare ansvarig för vattenfrågor på LRF Sydost.