Klimatsmart mat från Kronobergs bönder

Onsdag den 16 mars på Katedralskolan i Växjö

Kl 18.00 - 19.00 
Middag lagad av Evedals Värdshus. Råvaror kommer från producenter i närområdet.

kl 19.00 - 20.30 
Föreläsning/ dialog med några bönder som ger svar på dina frågor kring miljöhänsyn, antibiotika, djur- och växtskydd med mera. 
Maja Söderberg, Nybrukarna, talar dessutom om andelsjordbruk.

Bygdens producenter står för råvarorna och överskottet går till att återuppbygga en jordbävningsdrabbad by i Nepal, www.tukinepal.org.

Kostnad 120 kr per person
Förköp: www.biljettkiosken.se

Arrangör: Miljö Linné och Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om earthweek på Växjö kommuns hemsida.