Studieförbundet Vuxenskolan och LRF vill gärna tipsa om aktuella studiematerial. LRF har förstärkt arbetet med ägande- och brukanderätt och SV erbjuder därför många möjligheter för dig som vill delta i studiecirkel eller annat arrangemang med fokus på just ägande och brukande.
Vill du veta mer eller få hjälp att starta en aktivitet för er avdelning eller kommungrupp, kontakta din lokala SV-avdelning!

Mer material från Studieförbundet vuxenskolan:

Motorsågskörkortet och
Röjsågkörkortet
Den offentliga måltiden
Hitta Historien i din hembygd
Miljöhusesyn
I förening -
praktiskt föreningsarbete
Valberedning
Kreativa &
demokratiska möten
Effektiv kommunikation
Energiföretagaren
Säkert Bondförnuft
Växtskyddet och vattnet

Utbildningsblad våren 2016