Under våren har Linnéuniversitetet, i samverkan med aktörer från samhälle och näringsliv, gett åtta fristående kurser i entreprenörskap och verksamhetsutveckling. En av dem har inriktningen ” Tillväxt i de gröna näringarna”.

Den skräddarsydda kursen är en pilotverksamhet som utgör en språngbräda för innovation. Målet är att ge deltagarna ökad förmåga att göra skillnad, bli mer omvärldsorienterade, villiga att utmana sitt vanetänkande samt mer kreativa, aktiva och motiverade. Något som också efterfrågas inom de gröna näringarna.

Kursen har getts i samverkan med LRF Sydost och innehållit såväl studiebesök som föreläsningar och grupparbeten. Studiebesök har bland annat gjorts på Torslunda försöksstation och Kalmar och Ölands trädgårdsprodukter i nära samarbete med Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost.
- Det är unikt att ett universitet gör en anpassad utbildning för att våra lantbrukare ska utvecklas som företagare. Hela vår sektor består av entreprenörer som har alla möjligheter att bli ännu duktigare och de gröna näringarna behöver knyta till sig forskning och utveckling. I gruppen på 21 deltagare finns både erfarna företagare och studenter, vilket ger en intressant mix. Att få till ett så här nära samarbete med Linneuniversitetet är hur roligt som helst, säger Rose-Marie Winqvist, företagsutvecklare på LRF Sydost.

Entreprenörskapskurserna, som ger 7.5 hp, vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter och alumner. På så sätt blir kurstillfällena i sig en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration.