Tid:    Torsdag den 26 maj kl. 13.30-17.00

Plats: Folkets hus, Blomstermåla

Program
- Inledning av Roland Åkesson, kommunalråd Mönsterås
- Rapport från förstudien, LRF
- Filmvisning LRF
- Information om Yrkeskompetensbevis (YKB) mm,
- Arbetsförmedlingen
- Goda exempel på lyckad integration

Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

Anmälan
Kontakta Helene Lantz, projektledare senast 23/5
E-post: helene.lantz@lrf.se eller tel. 0470-70 36 55
Välkomna!