Alla kommungrupper i landet ska under vecka 39 i höst genomföra en aktivitet med sina kommunpolitiker. Förhoppningen är en breddad repetoar som brukar omfatta gårdsbesök och studieresor för politiker.

- Det ska bli en palett av olika aktiviteter. Vi har redan många aktiva kommungrupper men nu ska vi utbilda och få igång fler till att bli än mer vässade. Det handlar om att skapa relationer och bli en naturlig aktör i våra frågor. Tanken är att vi ska vara på tå hela tiden fram till nästa val, säger Anders Hermansson som ansvarar för satsningen i LRF Sydost.
Regionen har 25 kommungrupper vars uppgift är att påverka politiker på kommunal nivå i frågor som berör lantbruket. Det kan handla om vägbyggnationer, kraftledningar, strandskydd, miljötaxor och offentlig upphandling. Ofta stannar det inte där utan politikerna för sedan frågorna vidare uppåt i partierna. LRF Sydost har även ett omfattande påverkansarbete med regionens riksdagspolitiker.
Kommungrupperna har idag stöd i sitt arbete från tjänstemän på regionen. Anders Hermansson är en av dem.
- Vi har kontinuerlig kontakt och stöttar dem med råd och tips inför politikerträffar. Ibland deltar vi också fysiskt, säger Anders Hermannson som även utbildar LRFs kommungrupper ute i landet i påverkansarbete.
Satsningen börjar med två upptaktsdagar i maj med planering av aktiviteter inför vecka 39. Med på dagarna är någon från riksstyrelsen. Därefter följer erbjudande om temautbildningar, bland annat kring att påverka politiker, media, retorik och vattenfrågor.
Anette Hohner

Kommungrupperna kan välja mellan följande platser och tider:
Stabygården i Högsby 11 maj 10.00-16.00, fika från 09.30
Söderportkyrkan i Tingsryd 12 maj 10.00-16.00, fika från 09.30

Anmäl ditt intresse till din ordförande som samordnar anmälningarna. Arvode utgår med 800
kr samt reseersättning. Gemensam anmälan från ordföranden till anders.hermansson@lrf.se
I anmälan vill vi också veta vilket tema ni i kommungruppen har kommit överens om vilken aktuell politiska fråga som ni tycker är viktigast att jobba med i höst.