Pressmeddelande från LRF Sydost 2016-05-17

LRF Sydost och LRF centralt, bland andra förbundsordförande Helena Jonsson,  tog i fredags emot delegationen från Kemikalieinspektionen (KemI) med GD Nina Cromnier i spetsen.
- Vi fick fram allt vi ville säga och budskapet verkade gå fram. Det var första gången de fick se hur odlingen går till och de verkade påtagligt berörda av problematiken, säger Per Petersson, ägg- och potatisproducent på Öland samt styrelseledamot i LRF Sydost.

Keml har i debatten den senaste tiden hävdat att det finns alternativ till de aktuella preparaten Stomp och Totril som LRF inte testat tillräckligt. På det kunde LRFs expert på växtskydd, Agneta Sundgren, ge följande svar.
- Det har gjorts 37 olika försök med alla preparat som varit tänkbara. Vi har testat 25 olika preparat och gått vidare med 13. Många av dem skadar löken och går inte alls att använda. LRF har lagt stora belopp på dessa försök, säger Agneta Sundgren.
- Det blev uppenbart att Kemikalieinspektionen inte har kunskap om hur preparat fungerar i olika väderförhållande och klimatzoner. Det som fungerar i Spanien fungerar inte alls likadant i Sverige, säger Per Petersson.

Träffen började på Torslunda Försöksstation och fortsatte ute i fält vid försöksodlingar i Kastlösa. Där illustrerade LRF bland annat en tydligt jämförelse mellan Sverige och Hollands användning av växtskyddsmedel. De fick också veta att efterfrågan på ekologiskt endast täcker 6 % av odlingen. Om växtskyddsmedlen förbjuds flyttar den konventionella odlingen utomlands, samtidigt som den ekologiska odlingen av rationella skäl riskerar att gå samma väg.

Thomas Isaksson, vd på Kalmar och Ölandsträdgårdsprodukter, var nöjd efter mötet.
- Vi upplever att de kom till insikt om hur få verktyg vi har jämfört med resten av Europa. Vi har fyra att välja på, ett har de tagit bort och det andra har de ingen ersättning för. Problemet är att Kemikalieinspektionen i Sverige har helt andra direktiv än i övriga Europa. De jobbar i stuprör och ser inte helheten, säger Thomas Isaksson.

Även om mötet föll väl ut ville inte Kemikalieinspektionen ge några löften. De menar att det nu är upp till politikerna att ge direktiv.


För mer information, kontakta:
Per Petersson, regionstyrelsen LRF Sydost
Tel 0709-18 88 41

Thomas Isaksson, Kalmar-Ölands TP
Tel 070-327 82 60

Agneta Sundgren, LRFs expert på växtskydd
Tel 08-787 50 08