Regionförbundet i Kalmar län blir projektägare i projektet "Proteiner i fokus", medan LRF Sydost är en av flera delfinansiärer som sitter i projektgrupp och styrgrupp.

- Vi kommer att erbjuda företagen besök, mötesplatser, coachning, råd kring produktutveckling, lotsning till lämpliga experter och forskare, tips om finansieringsmöjligheter, ny kunskap med mera säger Carolina Gunnarsson, områdesansvarig på Regionförbundet i Kalmar län.

Satsningen, som påbörjas under senare delen av hösten, kommer att ha extra fokus på hållbar produktion och på förädling av råvaror som innehåller värdefulla proteiner.

- Det handlar om att vidareutveckla produkter eller tjänster baserade på t.ex. kött, ägg, mjölk, fisk, skaldjur, ärtor eller bönor, dvs. varor som ofta kommer från vår del av landet säger Carolina Gunnarsson.

Satsningen är en av sex prioriterade åtgärder i Kalmar läns livsmedelsstrategi, som antogs hösten 2015. Den vänder sig till livsmedelsföretag i alla led – från jord till bord - och finansieras av ALMI Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetet finansieras även genom EU:s regionala fond, landsbygdsprogrammet samt lokala företag.

Mer information om arbetet med Kalmar läns livsmedelsstrategi.