– Knäckfrågan är om glyfosat kan vara cancerframkallande eller inte. Flera instanser säger att det inte finns belägg för att det skulle vara så, men oron finns fortfarande kvar, säger Josefin Kihlberg som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF.

LRF  har arbetat med frågan under hela våren och beslutet ligger nu i händerna på våra politiker. LRF Sydosts ordförande Lars-Ove Johansson menar att det är väldigt viktigt att beslut i frågan tas i enlighet med hela EU.

– Sverige kan inte springa före i dessa frågor, utan här måste vi följa hela EU för att konkurrenssituationen ska bli så likvärdig som möjligt. Jag är glad att LRF inte släpper frågan utan håller kontakt med våra svenska politiker.