Integration på landsbygden är en förstudie som genomförts av fem kommuner: Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Torsås och Mörbylånga. Projektledare har varit Helene Lantz från LRF Sydost och den 26 maj hölls ett avslutningsseminarium för att sammanfatta lärdomar och hur vi kan gå vidare.

-Syftet med den här förstuiden har varit att kartlägga och identifiera möjligheter och förutsättningar för praktikplatser på landsbygden, säger Helene Lantz och fortsätter. Och vi kan redan nu säga att förstudien visar att det finns praktikplatser i det gröna näringslivet, men att förutsättningen är att man vågar fråga. Det är också viktigt att företagaren kan få en god inblick i vad praktiken innebär för att kunna ta emot en praktikant. 

Under studien har man bland annat tagit fram två broschyrer; 10 tips för praktikanten och 10 tips för företagaren, som ska tjäna som initial vägledning för praktik. Kortfilmer har också producerats utifrån studieresor som genomförts i förstudien.

Avslutningsseminariet bjöd också på goda exempel från verkligheten på hur framgångsrik integration kan vara. Många lärdomar och nya nätverk har gjort att det redan har skapats praktikplatser och anställningar.  

- Vi har lagt grunden, säger Helene. Men arbetet fortgår i de olika kommunerna.