Lean är en beprövad metod som kommer från bilindustrin, men det har visat sig att arbetssättet ger goda resultat även inom lantbruk och trädgård. Bland effekterna ses till exempel bättre lönsamhet, tydligare kommunikation och ett större engagemang bland de anställda.

Lean Lantbruk
I Sverige har vi valt att arbeta med ett utbildningskoncept och sedan år 2010 finns Lean Lantbruk, en plattform för organiserad utbildning inom lean. Ett tiotal organisationer står bakom projektet, som tillhandahåller och driver en lean-utbildning på 18 månader till företag inom lantbruk och trädgård.

Utbildningar för större och mindre företag
Från och med hösten 2016 finns utbildningen i två former: Lean Lantbruk mindre företag som riktar sig till enmansföretag och företag med upp till tre sysselsatta och Lean Lantbruk större företag som vänder sig till företag med fyra sysselsatta eller fler. De båda utbildningarna har samma tidsram på 18 månader och innehåll med material och övningar, skillnaden mellan dem ligger i upplägget. De större företagen får en leancoach som följer dem individuellt, medan de mindre företagen träffar en coach i erfa-grupper tillsammans med andra företagare. 

Kursuppstart i oktober
Både Lean Lantbruk större företag och Lean Lantbruk mindre företag har kursstart i oktober. Intresseanmälningar kan göras på www.leanlantbruk.se och är inte bindande, men är ett steg till mer information och ett sätt att få svar på frågor och funderingar.