Pressmeddelande från LRF Sydost 2016-06-23

Regeringen har öppnat för ett förbud mot utfodring av vilt. I en lagrådsremiss som regeringen skickade i förra veckan söker de lagligt stöd för att skapa regler för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. 1 december vill man att Naturvårdsverket, alternativt länsstyrelserna, ska besluta om de konkreta reglerna, eller ett generellt förbud.

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost, välkomnar åtgärden att minska utfodringen av främst vildsvin och hjort. LRF anser att utfodringen blivit vanligare och förekommer året runt. Problemen med skador och trafikolyckor från hjort har ökat stort i Kalmar län, där också många platser med stora mängder utfodring hittats.
– För att komma åt den stora mängden ufodring så krävs det att Naturvårdsverket får ett bemyndigande så att de kan stoppa ohämmad utfodring. Det finns ju exempel på att man kör ut hela långtradarlass med sockerbetor i terrängen och bara vräker ut det. Vi har hela tiden önskat att länsstyrelsen ska få möjlighet att besluta om lokala och regionala förbud, och det får de om förslag går igenom, säger Lars-Ove Johansson.

- Det är också viktigt att påpeka att detta endast gäller utfodring, inte åtling där en mindre mängd foder läggs ut för att underlätta jakt.

– Grundförslaget är positivt. Det är bra att regeringen tar utfodringen på allvar. Den har tyvärr gått till överdrift på rätt många ställen i Götaland, sa LRF:s jakt- och viltexpert, Anders Wetterin, till Lantbruk & Skogsland.
För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, tel 070-5183861