Artikel i Land Lantbruk 2016-06-17 

När det brann i Lidhult vid gränsen till Halland i början på juni så ryckte LRFs stödgrupp i Hylte kommun ut och hjälpte till i eftersläckningsarbetet.

- Branden började på onsdagen. På torsdagseftermiddagen ringde jag räddningstjänsten i Ljungby för att kolla läget och fråga om de behövde hjälp. Sedan dröjde det inte länge innan Sveaskog hörde av sig, berättar Göte Carlsson, samordnare för stödgruppen i Hylte.

Vaktade dygnet runt När branden är släckt övergår ansvaret för eftersläckningen och kontrollen till markägaren, i det här fallet Sveaskog som kontaktade LRF för hjälp.

- Vi vaktade dygnet runt så att det inte skulle ta fyr igen. Branden var under kontroll, men det fanns små rökpelare här och där och det är ju mossoch myrmarker, så branden kan ju gå på djupet. Vi var sex man från LRF som tillsammans med Sveaskogs egen personal tog ansvar för eftersläckningen, berättar Göte Carlsson.

Kan vägarna LRFs stödgrupper bildades främst i södra Sverige för att vara behjälpliga med uppröjningsarbete vid kraft- och telefonledningar efter storm, avtal finns till exempel med Eon. Men i takt med att ledningar grävts ner och trädsäkrats behövs inte grupperna lika ofta.

- Men vi kan hjälpa till med annat, som nu vid skogsbranden. För två år sedan var det stora översvämningar i Getinge, då var vi där och hjälpte till. Vi skulle också kunna hjälpa till vid försvinnanden, säger Göte Carlsson.

LRF-medlemmar har god lokalkännedom, det finns inte många vägar och skogsbilvägar som de inte känner till.

- Det här folket är inte rädd för att jobba och ta itu med problem. I sådana här lägen vet man ju inte vad man kan ställas inför, säger Göte Carlsson.

Bildtext:
- Torbjörn Johansson från LRFs stödgrupp i Hylte kommun var en av dem som hjälpte till med eftersläckningsarbetet i Lidhult.

Författare: Marie Henningsson