Paketet innehåller i korta drag tre delar,
- Möjlighet till stöd för de som tillfälligt vill minska sin produktion (totalt 150 miljoner euro),
- EU-medel för nationella åtgärder (350 miljoner euro i EU-medel med möjlighet till lika mycket i nationell medfinansiering) och
- Olika tekniska justeringar där den viktigaste är möjlighet till förskottsutbetalningar av gårdsstöd.

Utöver ovanstående förlängs system för offentlig och privat lagring av skummjölk till slutet av februari 2017. Det ska också går för medlemsländerna att tillfälligt göra vissa justeringar i kopplade stöd. Detaljerna ska diskuteras kommande veckor.

Stöd för att minska produktionen
När Thomas Magnusson träffade Phil Hogan den 15 juli så talade Hogan om att om man minskar sin produktion med minst xx % (har för mig att det var 20 % men det kan ha varit mer) under en viss period (troligen oktober – december, men det är inte bekräftat) så kan man få stöd för det. Stödnivån är inte klar. Totalt finns 150 miljoner euro i EU-potten vilket ger en indikation om stödnivåer.

Nationella kuvert
Sveriges tilldelning är 6,8 miljoner euro, därtill kan regeringen skjuta till lika mycket. Texterna som kommit har varit ganska otydliga om hur pengarna får användas, men det kommer till stor del vara upp till medlemsländerna att besluta. Det har talats om att det kan ställas upp vissa villkor för att få del av stöd från det nationella kuvertet, t.ex. att det inte får gå till de som ”intensifierar” sin produktion (vad nu det innebär) – men än vet vi inte med säkerhet. Den information vi har fått tyder dock på att EU-kommissionen vill se lite striktare kriterier för stödet än vad som var fallet med de pengar som kom i september 2015.

Förskottsutbetalningar
Förskottsutbetalningar ska kunna göras av direktstöd upp till 70 % från den 16 oktober (85 % av arealrelaterade landsbygdsstöd som miljöersättningar och kompensationsstöd) utan att fältkontrollerna är färdiga.