LRF Sydost har anlitat dig för att hålla seminarier på MAT2016. Vad ska du tala om då?

- Varför vi uttrycker så mycket identitet med mat. Vi äter inte längre för att överleva utan för att leva och med ett stigande matintresse har mat blivit ett sätt att uttrycka ideal, värderingar och identitet.

Hur ser du på viljan att välja svensk mat i affären?
- Konsumenten väljer produkter de kan uttrycka sig med och visa sina värderingar för dem de äter tillsammans med. Att välja svenskt är viktigt för många när det gäller råvara som mjölk eller kött men mindre viktigt när det kommer till förädlade och tillagade produkter som ost och chark. Fortfarande handlar vi mest halv- och helfabrikat och lagar förhållandevis lite från grunden med rena råvaror.

Hur ser du på utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion?
Vi har en mentalitet som lever kvar från tiden innan EU-inträdet, då vi under 50 år reglerade bort olika kvalitetssortiment för att istället prioritera att klara självförsörjning och hålla oss ifrån krig. Sortimenten har inte utvecklats särskilt mycket sedan dess, vi har fortfarande bara saltat eller osaltat smör och liten sortimentssortering på kött. I övriga Europa kan man välja kött från stut, kviga eller ko, många fler styckningsdetaljer och flera sorters smör.

Hur påverkas vår matkultur av att vi under lång tid har importerat hälften av vår matkasse?
- Vi äter mycket mer färska grönsaker idag än tidigare. Förr var säsongsvarorna mer betydelsefulla, nu vill vi kunna äta färska bär och sparris året runt och med kylvaruimport är det möjligt. Vi äter också mer färskmat. Vi har aldrig haft så många varor att välja på som idag. I framtiden kommer vi att tänka på denna tid som en gyllene period när allt fanns att handla.

Vi har de senaste åren sett en stadigt uppåtgående trend kring närproducerad och svensk mat. Är det en trend som du tror kommer hålla i sig?
- Den kommer att hålla i sig på grund av att klimatet är och kommer att vara den stora frågan under hela detta århundrade, även om den kommer att ta sig olika uttryck. Närproducerat och lokalt svarar bra mot den långsiktiga trenden.

Under konferensen Mötesplats kring svensk råvara har LRF Sydost anlitat dig till att berätta om lunchen utifrån Ölands terroiratlas på. Är det något du gjort tidigare?
- Nej, men sydostområdet verkar jobbar mycket med livsmedelutveckling och då är detta ytterligare ett verktyg för att utveckla livsmedelsproduktionen.

Vad är en terroiratlas? 
– En terroiratlas handlar om hur maten smakar utifrån naturliga förutsättningar men också utifrån tradition och kultur kring matens tillredning. Den berör också klimatfrågan och maträtters ursprung.