Pressmeddelande från LRF Sydost 16-08-03

- Aktiviteten gör vi i första hand för att presentera resultatet av förstudien ”Integration på landsbygden” som vi genomfört på uppdrag av Mönsterås kommun. Syftet med studien var att skapa praktikplatser och jobb för nyanlända i det gröna näringslivet. Det har varit framgångsrikt och många kontakter har knutits. Som avslutning marknadsför vi nu bygdens företagare tillsammans med de nyanländas matkultur. Mat förenar och detta är ett sätt att öka kunskapen och förståelsen mellan kulturer, säger Helene Lantz.

Mathantverkare från bygden har levererat råvarorna och finns även med för att sälja och visa upp utbudet på plats. Kvinnorna, som kommer från Syrien och Afghanistan, har uppskattat aktiviteterna som de blivit inbjudna till under projektets gång och som riktat sig till både män, kvinnor och familjer. Nu engagerar de sig med liv och lust i att laga mat under festivalen på lördag och bjuda besökarna i tältet som delas av LRF Sydost och Mönsterås kommun.

För mer information, kontakta
Helene Lantz, LRF Sydost tel 0470-70 36 55