Det händer mycket kring vattenfrågorna som påverkar lantbruket. Nu ger LRF Sydost riksdagspolitikerna i länet lantbrukarens syn på en del av dessa frågor. Media är också inbjudna.

Kronobergs län
Slussen i Åby den 17 augusti
Blekinge län
Liatorp den 23 augusti
Kalmar län
Strömsrums gård den 26 augusti

När allt fler sjöar blir till vattenskyddsområden tvingas lantbrukarna till omfattande driftsförändringar. Och vad händer med våra strandkanter om förslaget på att ta bort alla dammar går igenom? Hur kommer vår övriga natur att se ut om vatten och vattenvägar ska återställas som innan det fanns någon påverkan från människor? En konsekvens blir att småskalig vattenkraft, som fyller viktiga funktioner, läggs ned.
Detta är några av de frågor som ska belysas för politikerna. En helhetssyn utanför myndigheters stuprörstänk.

• Vattendirektivet
• Småskaliga vattenkraftverk
• Vattenskyddsområden
• Strandskydd


För mer information, kontakta
Anders Hermansson tel 0708-172878
Helene Lantz 0470-703655