Den erbjuder allt från en omställningsguide till möjligheter att få kontakt med erfarna ekolantbrukare och rådgivare. Bakom sajten och en kampanj med samma namn som sajten finns Ekologiska lantbrukarna, i samarbete med Arla, Axfood, Coop, HKScan och KRAV.

Bakgrunden till kampanjen Bliekobonde.nu är ekobristen - att efterfrågan på ekologiskt ökar för varje år som går medan tillgången på svensk ekoråvara inte ökar i samma takt.

Många livsmedelsföretag säger sig uppleva en råvarubrist som hindrar dem att utöka sina ekosortiment. Samtidigt satsar kommuner och landsting på att servera mer svensk och ekologisk mat i skolor och på sjukhus.

Affärsmöjlighet för svenska bönder
Det finns en obalans i marknaden som gör att Sverige kan komma att behöva importera allt mer ekologiskt, när mycket av det som saknas skulle kunna produceras av svenska bönder. Bliekobonde.nu riktar sig till dem som är intresserade av att veta mer om ekologisk produktion och se om det kan vara ett alternativ för deras företag att satsa på.

- Vi har startat kampanjen tillsammans med partner från livsmedelsmarknaden som vill vi visa att det finns en långsiktig efterfrågan på ekologiska livsmedel. Ekobristen, som vi kallar den, är en affärsmöjlighet för svenskt lantbruk och att ställa om kan vara en företagsutvecklande insats, menar Paula Cederberg, kampanjansvarig och kommunikatör för Ekologiska Lantbrukarna.

Kontakt med ekobönder
Förutom lättillgänglig information i form av en omställningsguide, frågor och svar om ekologiskt lantbruk, marknadsröster och samlade länkar kring omläggning, certifiering och rådgivning så ger Bliekobonde.nu en möjlighet till kontakt med erfarna ekologiska lantbrukare inom olika produktionsområden.

- Att lägga om till eko är ett stort beslut. Många förbereder sig och driften på gården länge. Under den tiden kan det vara avgörande att få kontakt med andra som gjort den resan och ta del av deras erfarenheter och lärdomar, utöver att man anlitar rådgivare, säger Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.

Samarbetspartner vill utveckla ekomarknaden
Partnerna i kampanjen, Arla, Axfood, Coop, HKScan och KRAV, är företag som känner av den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel och som har direkt nytta av en ökad omläggning. På Bliekobonde.nu berättar de om sina avsikter med kampanjen och sin syn på utvecklingen av den ekologiska marknaden.

Till den nya sajten bliekobonde.nu
Se filmen - och missa inte att skrolla ner på sidan för att få tillgång till all information!