Projektägare för det nya projektet är Mönsterås och Högsby kommuner.

När två kommuner nu samverkar i projektet breddas kontaktytorna ut mot företagen på landsbygden tillsammans med LRFs kommungrupper. Samarbetspartners är, förutom kommungrupperna i Mönsterås och Högsby, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Inom projektet kommer det att genomföras familjeaktivteter för nyanlända med fokus på skogen och skolan. Det blir också aktiviteter för enbart kvinnor med fokus på kvinnligt företagande.

Syftet med projektet är att

  • skapa praktikplatser som kan öppna upp för arbete på landsbygden
  • sammanställa företagen som kan tänka sig att ta emot praktikanter
  • arrangera företagsträffar - frukostmöten
  • matcha delgare i samarbete med AF utifrån kompetens
  • arrangera studieresor till företag som kan tänka sig att ta emot praktikanter
  • sammanföra företag med praktikant