Pressmeddelande från LRF Sydost
Inom LRF Sydost finns det 25 kommungrupper, vars viktigaste uppgift är att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken. Kommungruppen ska ta tillvara lantbrukets och landsbygdens intressen gentemot den kommunala organisationen och andra aktörer inom kommunen.

- De flesta av våra 25 kommungrupper runt om i regionen kommer att ha aktiviteter nästa vecka. Flera av träffarna fokuserar på jorden och skogens betydelse för kommunen, men också vattenreglering, miljötaxor, upphandling, bredband med mera. De flesta bjuder ut politikerna till en gård för att visa hur det förhåller sig i verkligheten och för att bygga relationer, säger Anders Hermansson, kommungruppsansvarig på LRF Sydost.

Följande ämnesområden tas upp:
• Ägande- och brukanderätt
• Jordbrukets konkurrenskraft
• Företagarvillkor
• Skog
• Välj svenskt

Under veckan görs också en kampanj över hela landet på sociala medier under #tillsammansfårvilandetattväxa.
LRFs kommungrupper har en mycket viktig roll, eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna tas, tolkas eller tillämpas på kommunal nivå. Förutom det arbete som bedrivs av LRF centralt och regionalt, är det alltså viktigt att LRF även påverkar kommunernas arbete.
LRFs kommungrupper finns i alla kommuner i regionen. Hitta alla kommungrupper med kontaktuppgifter här.

För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, 070-518 38 61