Växjö kommungrupp med Stefan Runesson i spetsen bjöd arton politiker på en lärorik förmiddag.

Först visade Gustav Fridolf in politikerna i sina stallar, en gammal och en nybyggd, där han föder upp kvigor till slakt och mjölkproduktion. Han hade framförallt två budskap till politikerna.  

- Om Växjö ska vara Europas grönaste stad är det här på landsbygden som ni har lösningarna med mat, biogas och skogsbränsle. Och sluta importera kött från andra länder när ni ställer hårda krav på oss bönder att följa svensk djurskyddslag.

Bo Frank, Växjös kommunalstyrelses ordförande, svarade att kommunen skrivit in i upphandlingens restriktioner att det kött som upphandlas ska vara uppfött enligt svensk standard.

Resan gick vidare genom skog och igenväxta betesmarker upp till en högt belägen gård där öppna välskötta betesmarker bredde ut sig nedanför.

- Vi visade både det potentiella landskapet och hur trist det blir när det växer igen. Vi pekade också på den produktiva och växande skogens betydelse för upptagning av koldioxid, säger Anders Hermansson på LRF Sydost.

Efter lunch hölls en frågestund om vad politikerna kan göra för att nå LRFs målbild. Svaren var att de behöver satsa på en bra infrastruktur med enskilda vägar, bredband, mobiltelefoni, samt den offentliga upphandlingen. De menade också att strandskyddsreglerna behöver  ses över för att förenkla boende på landsbygden ses över samt betonade vikten av en nationell, regional och kommunal livsmedelsstrategi.

Det var en aktiv grupp politiker som kom med många förslag.

Malin Lamber (s) var en av politikerna på resan.
- Det är alltid lärorikt och bra att få komma ut och se böndernas arbete. Kviguppfödning har jag inte sett  tidigare.

Text: Anette Hohner