Som en del i den stora satsning på Proteiner i fokus, ett samarbetsprojekt i Kalmar län, startar nu LRF Sydost Kött i Kalmar län som vänder sig till köttföretagare i länet som vill utvecklas. 

Första ledet är en kartläggning av köttföretag i länet. Vi söker därför nu nöt-, gris-, får- och kycklingproducenter som är intresserade av att utvecklas och hitta nya vägar för tillväxt.

Om du är intresserade av att vara med, hör av dig snarast till Rose-Marie Winqvist, tel 0480-496406 eller epost rose-marie.winqvist@lrf.se

Köttprojektet med arbetsnamnet ”Kött i Kalmar län” startas i oktober 2016 och kommer att pågå till och med 2017.

Inspiration hämtas från Kött i Kronoberg, en satsning som slagit väl ut i grannlänet. Visionen är att tillsammans utveckla det till Kött i Småland.

Det stora samarbetsprojektet ”Proteiner i fokus” med 13 miljoner i potten, är ett led i livsmedelsstrategi för Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län är projektägare i samarbete med LRF, HS, Lnu, SLU och Almi. Att ha både SLU och Linnéuniversitetet med sig innebär mycket expertkunskap att dra nytta av i köttprojektet för Kalmar län.