Ny rapport: Landsbygdens företag ger hållbar tillväxt i Kalmar län

Bland annat visar rapporten att hela 4,1 procent är sysselsatta inom jordbruket i Kalmar län jämfört med 1,4 procent i riket. Jord- och skogsbruket tillför stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen och miljönytta. 

- Varje landsbygdsföretag genererar ett stort antal jobb. Det är glädjande att vi inom de gröna näringarna kan skapa så många arbetstillfällen. Potential för en ökning är stor om vi får de rätta förutsättningarna, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost.

Rapporten har tagits fram inför nästa vecka, då LRFs kommungrupper i hela landet genomför aktiviteter med kommunalpolitiker för att visa jordens och skogens betydelse och de möjligheter vi erbjuder. 

Rapport för Kalmar län
Rapport för Blekinge län
Rapport för Kronobergs län

Läs den nationella rapporten här.