Pressmeddelande från LRF Sydost 2016-09-06
Malin Engdahl är uppvuxen på en mjölk- och växtodlingsgård söder om Kalmar och bor idag på sin mans familjegård mellan Bäckebo och Ålem, norr om Kalmar.

- Jag ser fram emot att jobba regionalt här på LRF tillsammans med personal, förtroendevalda och medlemmar. De gröna näringarna tycker jag är jättespännande, säger Malin Engdahl.

Närmast kommer Malin från en tjänst som biträdande områdeschef för livsmedelskontroller på Livsmedelsverket, där hon började 2011. Innan dess arbetade hon med EU-stöd och djurkontrollfrågor på Jordbruksverket i 13 år. Malin har också arbetat på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost, är uttalat positiv.
- Det känns väldigt bra. Vi står inför stora utmaningar och det känns bra att nu ha hittat en regionchef som kan anta dem. Malin kommer från en annan värld inom de gröna näringarna, det är bra att få in andra ögon på verksamheten.

Malin Engdahl ersätter Kicki Svensson som slutade som regionchef på LRF Sydost i februari 2016. Där emellan har Linda Hedlund och Anna Werbitsch Arnell varit tf regionchefer.

LRF Sydost har nästan 16 000 medlemmar i tre län: Kalmar, Blekinge och Kronoberg. Verksamheten är fördelad på 121 lokalavdelningar, 25 kommungrupper och två regionala kontor. LRF Sydost arbetar med aktuella frågor inom jord- och skogsbruk i regionen och mycket annat som är viktigt för företagare och boende på landsbygden.


För mer information, kontakta
Malin Engdahl, 073-362 12 98