Karlskrona kommungrupp har länge fört en dialog med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen om kommunens årliga fasta miljötaxor. Medlemmarna är inte nöjda med systemet eller antalet timmar som man debiterar för. Framför allt som väldigt få har fått något tillsynsbesök sedan de årliga avgifterna infördes trots att man betalat för det.

Måndag den 26 september var nämndens ledamöter och kommunens tjänstemän inbjudna till ett gårdsbesök på Ramdala gård. En gård med potatis, spannmål och sockerbetsodling plus en mindre köttdjursbesättning. De politiker som kommit till mötet fick gå runt med LRF för att i fält titta på de punkter som ses över vid ett tillsynsbesök. Detta för att visa på ungefärlig tid en normal kontroll tar jämfört med den tid kommunen efter SKL’s rekommendation debiterar. Flera fick en aha-upplevelse och nämndens ordförande lovade att LRF ska bli inbjudna till en dialog om översyn av dagens taxor. LRF redovisade också alternativ i andra kommuner som debiterar timavgift efter utfört besök vilket man anser är mer rimligt.