Onsdag den 28 september bjöd Nybro kommungrupp in politiker och tjänstemän till en resa genom landsbygden. Nio politiker och tjänstemän deltog och sju från kommungruppen. 

Under ledning av Jörgen Petersson och Örjan Ivansson avgick bussen från Nybro kommunalhus klockan nio och sedan följde flera olika stopp under dagen för att vidga bilden av de resurser och krafter som finns på landsbygden och hur olika faktorer påverkar och samverkar.

Det första stoppet blev i Bo Nymans och hans hustrus skog. Två mycket entusiastiska skogsägare med en klar målbild: produktion blandad med miljöhänsyn. Samtalet kom att handla mycket om att det är principen frihet under ansvar som har skapat de miljöer som nu anses bevarandevärdiga och som myndigheterna nu vill lägga restriktioner på. 

Nästa stopp blev hos mjölkproducenten Johan Karlsson i Kollinge. Han har byggt ett nytt robotstall i ett gammalt skal (en aldugård som var byggd år 1860) och han beskrev mjölkproudktionen och dess koppling till det öppna landskapet, något vi inte kan importera. Samtalet vandrade också vidare till svenskmärkning, offentlig upphandling, konkurrensvillkor och antibiotikaandvändning.

Lunchen intogs på Gullaskruvs Delikatesser, ett företag med gamla anor som är känt för sina isterband. Företaget sysselsätter nu 4 anställda och vid MAT2016 i Växjö belönades de med andra och tredje pris för sina produkter. Allt kött är närproducerat. Och man legotillverkar också till andra, bland annat till Rugstorp.