Pressmeddelande 2016-09-12
Efter framgångarna med SVTs program med framförallt Historieätarna men också julkalendern Tusen år till julafton och Landet Brunsås har Richard Tellström blivit en efterfrågad föreläsare. Föreläsningarna är underhållande och igenkännande, i Växjö ska han tala om varför vi uttrycker så mycket identitet med mat. 

- Vi äter inte längre för att överleva utan för att leva och med ett stigande matintresse har mat blivit ett sätt att uttrycka ideal, värderingar och identitet, säger Richard Tellström.

Hur ser du på viljan att välja svensk mat i affären?
- Konsumenten väljer produkter de kan uttrycka sig med och visa sina värderingar för dem de äter tillsammans med. Att välja svenskt är viktigt för många när det gäller råvara som mjölk eller kött men mindre viktigt när det kommer till förädlade och tillagade produkter som ost och chark. Fortfarande handlar vi mest halv- och helfabrikat och lagar förhållandevis lite från grunden med rena råvaror.

Richard Tellström seminarier ”Mathistoria – trender och vägval för framtida livsmedelskvalitet” hålls på fredag kl 14-15 och på lördag kl 11.30-12.30.

LRF Sydost arrangerar också seminarierna Myter och sanningar om mat och Unika mervärden med svenskt kött.
- På föreläsningen Myter och sanningar om mat fokuserar vi på tre aktuella områden- antibiotikabehandling i köttproduktion, ekologiskt kontra konventionellt och mjölk. Där har vi experter med från SLU och LRF Mjölk. Seminariet Unika mervärden med svenskt kött är baserat på Jordbruksverkets rapport om dessa mervärden och vad de står för. Där medverkar också Jordbruksverket, säger Ann-Cathrine Carlsson på LRF Sydost.


För mer information eller intresse av att intervjua Richard Tellström, kontakta
Ann-Cathrine Carlsson 0470-703654