"Skogens vatten", "När andra vill ta över din mark" samt "Maten och moralen" är några av de kurser som Studieförbundet vuxenskolan och LRF vill lyfta fram i höst. Läs mer här.

Fler material från Studieförbundet Vuxenskolan

Dikningshandboken
Motorsågskörkortet och Röjsågkörkortet
Den offentliga måltiden
Hitta Historien i din hembygd
Miljöhusesyn
I förening - praktiskt föreningsarbete
Valberedning
Kreativa &
demokratiska möten
Effektiv kommunikation
Energiföretagaren
Växtskyddet och vattnet

Vill du veta mer eller få hjälp att starta en aktivitet för er avdelning eller kommungrupp, kontakta din lokala SV-avdelning! Mer information finner du på www.sv.se/lrf