Den 28-29 september bjuder LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län in livsmedels- och förädlingsindustrin, politiker, myndigheter, handel och livsmedelsproducenter till ”Mötesplats kring svensk råvara – en konkurrensfördel”.

Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stärka framtidstron genom att skapa en nationell och årligt återkommande mötesplats kring framtiden för svensk råvara. Förutom föreläsningar ligger fokus på erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

Lunchen blir i år unik då den äts utifrån den nya terroiratlasen för Kalmar län. Vid tre stationer bjuds det på olika rätter samtidigt som Richard Tellström, från SVT-programmet Historieätarna, och Maria Malmlöf, författare av terroiratlasen, berättar kring rätternas ursprung. I atlasen beskrivs varför maten smakar som den gör utifrån naturens förutsättningar men också utifrån tradition och kultur kring matens tillredning. Atlasen berör också klimatfrågan och maträtters ursprung.

På programmet finns bland annat en punkt om vad Kalmar läns unika livsmedelsstrategi, som lanserades för ett år sedan, har resulterat i. Även generaldirektören för Jordbruksverket, Leif Denneberg, kommer och pratar om vilka konkurrensmöjligheter som finns för det svenska jordbruket.

Läs mer om Mötesplats Svensk råvara på Länsstyrelsens hemsida.


För mer information, kontakta:
Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost
0480-49 64 06
Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län
0480-44 83 82